تماس با ما

 

 

درخواست کد مشتریان حقوقی

به منظور بررسی تقاضای مشتریان برای دریافت کد معاملاتی خاص کالا و خاص گروه کالا کمیته ای تحت عنوان کمیته پذیرش مشتری در بورس تشکیل می‏ شود که دارای 5 نفر عضو و یک دبیر می‏ باشد. اعضای کمیته و دبیر آن توسط مدیرعامل بورس منصوب می‏ شوند. ضمن آنکه دبیر کمیته هم‏زمان مسئول پذیرش مشتریان نیز می ‏باشد. کلیه متقاضیان معاملات در بورس بایستی از طریق کارگزار به مسئول پذیرش مشتری معرفی شوند و کارگزاران موظفند فرم تقاضای شناسایی مشتری جهت درخواست کد معاملاتی را همراه با مدارک شناسایی مشتری به مسول پذیرش مشتری ارایه دهند. .

مدارک مورد نیاز جهت شناسایی مشتریان حقوقی:
-
تکمیل فرم درخواست کد مشتری که به تایید کارگزار رسیده است
-
مدارک ثبت شرکت
-
روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت
-
معرفی دارندگان امضای مجاز
-
کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضای مجاز و کلیه اعضا هیات مدیره و مدیرعامل - صورت‏های مالی آخرین دوره مالی شرکت به همراه گزارش حسابرس رسمی و بازرس قانونی

فرم درخواست کد مشتریان حقوقی

فرم احراز هویت مشتریان حقوقی

فرم احرازهویت مشتریان حقوقی خارجی

فرم مشخصات نمایند گان قانونی

حساب وکالتی بانک سامان

حساب وکالتی بانک صادرات

حساب وکالتی بانک ملت

حساب وکالتی بانک کشاورزی

 

قیمت های جهانی

عنوان آخرین قیمت کمترین بیشترین تاریخ تغییر
{{globalPrice.Title}} {{globalPrice.Value!= null ? (globalPrice.Value.Price | number) : 0}} {{globalPrice.MinPrice | number}} {{globalPrice.MaxPrice | number}} {{globalPrice.Value!= null ? (globalPrice.Value.TradeDateTime | jalaliDate:'jYYYY/jMM/jDD') : "--"}}
  • {{globalPrice.Value != null && globalPrice.Value.ChangeValue != 0 ? (globalPrice.Value.ChangePercent+'%'):''}}
  • {{globalPrice.Value != null && globalPrice.Value.ChangeValue != 0 ? (globalPrice.Value.ChangeValue > 0 ? "▲" : "▼"):''}}
  • {{globalPrice.Value != null && globalPrice.Value.ChangeValue != 0 ? globalPrice.Value.ChangeValue:'0'}}
به روز رسانی اطلاعات
عنوان آخرین قیمت کمترین بیشترین تاریخ تغییر
{{globalPrice.Title}} {{globalPrice.Value!= null ? (globalPrice.Value.Price | number) : 0}} {{globalPrice.MinPrice | number}} {{globalPrice.MaxPrice | number}} {{globalPrice.Value!= null ? (globalPrice.Value.TradeDateTime | jalaliDate:'jYYYY/jMM/jDD') : "--"}}
  • {{globalPrice.Value != null && globalPrice.Value.ChangeValue != 0 ? (globalPrice.Value.ChangePercent+'%'):''}}
  • {{globalPrice.Value != null && globalPrice.Value.ChangeValue != 0 ? (globalPrice.Value.ChangeValue > 0 ? "▲" : "▼"):''}}
  • {{globalPrice.Value != null && globalPrice.Value.ChangeValue != 0 ? globalPrice.Value.ChangeValue:'0'}}
به روز رسانی اطلاعات